Uppfräschning av trapphus i byggnad P1

I början av december kommer trapphuset i byggnad P1 att fräschas upp genom målning.

När

Plats

Trapphus 028 i byggnad P1


En ställning kommer att byggas upp inför och under målningen. Vi vädjar därför till vårdpersonalen att under en period välja andra vägar om det är möjligt.

Kontaktperson

Gustav Schön
Gustav Schön
Biträdande projektledare
Tel: 08-123 173 49