Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Karolinska sjukhusområdet i Solna aktuell parkeringsinformation.

Apcoa Parking och Q-park sköter parkeringsövervakningen på Karolinska sjukhusområdet i Solna. Apcoa parkering sköter parkeringen på den äldre delen av området och Q-park på den nyare delen.

Bild på parkeringsskylt.

Betalning med personaltaxa  

Som personal betalar du din parkeringsbiljett via Parkster mobilapp efter att du skapat ett konto i Parkster webbportal med din sll e-post adress. Borgmästargaraget och Q-garaget blir biljettlöst vilket innebär att du som personal måste skapa ett konto i Parkster för att även fortsättningsvis kunna erhålla personaltaxa i betalautomaterna. 

När du har skapat ett konto i Parkster med din sll e-postadress behövs en verifiering av din behörighet. Maila karolinska.solna@apcoa.se. Därefter kommer du via din sll e-postadress att få en bekräftelse på att behörighet är utdelad. 

De grå betalautomaterna (Cale) på Karolinska sjukhusområdet i Solna kommer även fortsättningsvis att fungera som tidigare. För att erhålla personaltaxa på personalparkeringarna utomhus krävs inloggning via E-tjänstekort alternativt Bagde.

På p-huset Framstegsgatan 9, som förvaltas av Coor, krävs E-tjänstekort eller badge för att du skall kunna parkera för personaltaxa. Vid frågor gällande parkering vid Karolinskas nya sjukhusbyggnad (NKS) kontakta helpdesk.karolinska@coor.com

Personaltaxan gäller mellan på vardagar kl 8.00-18.00:

5 kr/tim alt. 30 kr/dagen

Så gör du

Här hittar du instruktioner för hur du skapar ett konto i Parkster och hur du hanterar de olika digitala metoderna för betalning. 

 

Vad gäller för besökare? 

Besökare på gamla Karolinska sjukhusområdet i Solna har möjlighet att använda sig av tjänster från Parkster, SMS-Park eller Easypark. I samtliga betalautomater kommer det även i fortsättningen ges möjlighet till kortbetalning. Myntbetalning kommer endast att fungera på ett fåtal betalautomater.  

Besökstaxa gäller alla dagar mellan kl 6.00-20.00

20 kr/tim alt. 125 kr/dagen

Vid frågor gällande parkering vid Karolinskas nya sjukhusbyggnad (NKS) kontakta helpdesk.karolinska@coor.com 

Apcoa Parking kundtjänst 

Du når Apcoa Parkings kundtjänst via e-post locum@apcoa.se eller på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. De svarar på frågor som rör betalningssätten, hur du ansluter betalkort och liknande. 

Locums kontaktperson – Teknikförvaltare Annelii Dolk, e-post: Parkering.Solna.locum@sll.se

 

Locums parkeringsstrategi

Här kan du läsa mer om Locums övergripande parkeringsstrategi.