Teknisk upprustning av Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset är en viktig del av framtidens sjukhusvård för Stockholms län. Fastigheten har de senaste åren genomgått en omfattande teknisk upprustning och modernisering.
Vad gör vi?

En omfattande teknisk upprustning av sjukhuset som bland annat omfattar förbättringar inom brandsäkerhet, ventilation, energianvändning och passagesystem. Dessutom saneras sjukhuset från byggnadsföroreningar. 

Varför gör vi det?

För att förbättra patientsäkerheten och arbetsmiljön, modernisera driften och säkerställa att Löwenströmska sjukhuset klarar framtidens vårdbehov.  

Har du frågor?

Se kontaktuppgifter till ansvarig fastighetsförvaltare och projektledare.

Om projektet


Löwenströmska sjukhuset är en fastighet med många vårdgivare. Inom fastigheten ryms till exempel geriatrik, närakut, röntgen och dialysmottagning. Sjukhuset som är byggt 1968, rustas för att kunna rymma god vård under många år framöver.

Tekniskt rustas sjukhuset från grunden gällande VVS, el, kyla, reservkraft och brand och delar av fastigheten totalrenoveras. Arbetet bidrar till förbättrad patientsäkerhet, arbetsmiljö, inomhusklimat och minskar energianvändningen. Dessutom saneras fastigheten på byggnadsföroreningar. Lokalerna anpassas också för att bättre motsvara framtida vårdbehov. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2017.

- Sjukhuset får ett uppdaterat brandskydd liksom energieffektiva system för värme, ventilation och el. Sådant som är nödvändigt för att kunna bedriva god vård på Löwenströmska sjukhuset i minst 20 år framöver, helst 50 år, säger Towe Remmelg, fastighetsförvaltare på Locum.

All verksamhet på sjukhuset håller öppet under tiden upprustningsarbetet pågår vilket ställer höga krav på att genomföra förändringarna med så stor hänsyn som möjligt för att minimera störningarna. En del verksamheter har fått tillfälliga lokaler under byggtiden.

Några färdigställda delprojekt är:

  • Nya fläktrum som försörjer sjukhusets operationssalar och förbättrar ventilationen.
  • Ny modern reservkraftsanläggning.
  • Nya försörjningsytor.
  • Renovering av röntgen.
  • Ny dialysmottagning med större och bättre anpassade lokaler.
  • Åtgärder för effektivare energianvändning.

Löwenströmska sjukhuset är en av de vårdfastigheter som Locum AB förvaltar och utvecklar på uppdrag av Stockholms läns landsting.