Förbättrad belysning

Belysningen kommer att förbättras vid parkeringsytan utmed Dr Ziegerts väg. Nya belysningsstolpar ska sättas upp och arbetet beräknas vara klart nästa vecka. (vecka 9)