Ny förvaltare från 1 juni

Locum gör förändringar i organisationen och det innebär att det från och med 1 juni är en ny förvaltare på Löwenströmska sjukhuset.

Towe Remmelg ersätts av Martin Höglund. Under juni månad kommer Martin och Towe arbeta parallellt i huset för att få en så bra överlämning som möjligt.

Martin Höglund har följande kontaktuppgifter:
E-post: martin.hoglund@sll.se
Tel: 08-123 173 06

Vi hälsar Martin varmt välkommen till Löwenströmska!

Locum-teamet som förvaltar Löwenströmska från 2017-06-01:
Martin Höglund, fastighetsförvaltare
Per Hansen, teknikförvaltare
Hélena Sundén, driftcontroller
Mona Gillberg, facility manager