Ökad bevakning på Löwenströmska sjukhuset

Med anledning av ett inbrott hos en entreprenör inom städ vidtar Locum trygghetshöjande åtgärder och byter lås i vissa fastigheter på sjukhuset.

För att säkerställa en trygg arbetsmiljö har Locum extra bevakning under den tid låsen byts ut. Arbetet bedöms vara färdigt senast fredag 8 juli och berörd verksamhet är orienterad.