Politikerbesök på Löwenströmska sjukhuset

21 juni besöktes Löwenströmska sjukhuset av bland andra Paul Lindqvist, Fastighets- och investeringslandstingsråd tillika Locums styrelseordförande och Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Politikerbesök

Löwenströmska sjukhuset har sedan 2012 genomgått en omfattande teknisk upprustning, ett projekt som avslutas under sommaren 2017. Besökarna bjöds under besöket på en rundvandring i lokalerna och möten med delar av verksamheten.

Den tekniska upprustningen av sjukhuset bidrar till förbättrad patientsäkerhet, arbetsmiljö, inomhusklimat och minskar energianvändningen. Fastigheten har även sanerats på byggnadsföroreningar.

Läs mer om den tekniska upprustningen av Löwenströmska sjukhuset >>