Väktare nattetid

Från och med 12 april kommer det att finnas väktare på Löwenströmska sjukhuset nattetid.

Locum har valt att införa väktare nattetid vid bland annat Löwenströmska sjukhuset för att öka tryggheten för patienter, vårdpersonal och besökare.

Väktaren kommer att utgå från receptionen efter ordinarie arbetstid och rondera i och kring fastigheten. Vid rondering kommer väktaren även att komma förbi avdelningarna för att meddela sin närvaro samt arbeta trygghetsskapande.

Vi vill vara tydliga med att detta beslut inte kommer med anledning av terrordådet i Stockholm city 7 april utan från en längre diskussion med brandförsvaret gällande bemanning vid eventuell brand i tomma lokaler samtidigt som det finns inneliggande patienter på sjukhuset.

Om behov finns att komma i kontakt med väktare ska Avarns larmcentral kontaktas på 010-222 50 00.

Vid frågor kontakta Towe Remmelg, Locums fastighetsförvaltare, 08-123 172 73.