Nyheter

Vårdpersonalen på studiebesök i bygget

Publicerades:
Om drygt ett år ska den första ombyggnationen på Nacka Sjukhus stå färdigt och idag fick vårdpersonalen på sjukhuset tillfälle att gå runt och titta på byggarbetsplatsen.

Ombyggnationen fortlöper bra på Nacka sjukhus

Publicerades:
Just nu byggs Nacka sjukhus om för att möta framtidens vårdbehov. Ombyggnationen är en del av de strategiska investering som Stockholms läns landsting sedan tidigare beslutat om.

Ombyggnationen av Nacka sjukhus har inletts

Publicerades:
Ombyggnationen av Nacka sjukhus har nu inletts och inom den närmaste tiden kommer det att hända en hel del runt sjukhuset. Totalt är det 96 vårdplatser för psykiatri som ska byggas om och byggas ut på Nacka sjukhus.

Psykiatriskt typrum öppnar för visning på Nacka sjukhus

Publicerades:
Som en del i framtidens hälso- och sjukvård, kommer Nacka sjukhus att byggas ut med bland annat nya slutenvårdsplatser för psykiatrin. För att upptäcka eventuella brister och åtgärda dessa innan byggstart, har ett standardiserat vårdrum, ett så kallat typrum, byggts.

"Koll på läget" - Nacka sjukhus

Publicerades:
Under informationskampanjen ”Koll på läget!” tar Locum pulsen på vårdfastigheterna och söker svar på frågan om vi har koll på läget. Den här veckan presenterar vi Nacka sjukhus.

Bullertest på Nacka sjukhus

Publicerades:
Under 2017 ska Nacka sjukhus byggas om och byggas ut och som ett förberedande arbete har Locum utfört ett bullertest på plats på sjukhuset.

Nu tar kundtjänst över på Nacka sjukhus

Publicerades:
Från onsdag den 1 juni 2016 kommer ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Nacka sjukhus att skötas av Locum. Därmed ska alla fastighetsrelaterade felanmälningar göras direkt till Locums kundtjänst.