"Koll på läget" - Nacka sjukhus

Under informationskampanjen ”Koll på läget!” tar Locum pulsen på vårdfastigheterna och söker svar på frågan om vi har koll på läget. Den här veckan presenterar vi Nacka sjukhus.

Med hjälp av kampanjen hoppas vi på Locum att du får en ökad insikt för de planer som finns för Nacka sjukhus på kort och lång sikt, såväl inom förvaltning som projekt.

Här kan du läsa mer om vår kampanj "Koll på läget" och Nacka sjukhus.