Parkerings-
information

Välkomna till Nacka sjukhus. Här hittar du information var du som besökare parkerar på Nacka sjukhus.

I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de närmaste tio åren (budget 2015). De stora investeringarna medför att ytor för parkering minskar till förmån för nya och utökade byggnader. Parkeringssituationen vid de vårdfastigheter som förvaltas av Locum är därför i stort fokus.