Nyheter

Cykelservice 1 juni

Publicerades:
Du som arbetar på Norrtälje sjukhus och cyklar till jobbet, passa på 1 juni då Locum rustar din cykel.

Norrtälje sjukhus moderniseras

Publicerades:
För att förbättra brandskyddet på Norrtälje sjukhus har brandlarmet bytts ut och kompletterats så att det idag finns ett heltäckande brandlarm på hela sjukhuset samt i ambulansgaraget. Sjukhuset har även fått ett nytt styrsystem för ventilation och värme.

Brand- och ljusbytardagar på Norrtälje sjukhus

Publicerades:
Den 23 november var det branddag och ljusbytardag i huvudentrén på Norrtälje sjukhus. Personal från TioHundra, ISS och Locum informerade det nya brandlarmet på sjukhuset, bjöd på fika och arrangerade ett populärt brandquiz.

Laserskanning och drönarflygning på Norrtälje sjukhus

Publicerades:
I samarbete med 5D Systemkonsult och Tiohundra har Locum laserskannat och flygfotograferat Norrtälje sjukhusområde. Materialet ska nu importeras till Locums nya fastighetsförvaltningssystem, Landlord III.

Ny kundtjänst för driftfrågor

Publicerades:
Den 1 september 2015 tar Locums kundtjänst över ärendehanteringen av driftfrågor från ISS i egen regi. I och med detta kommer det tidigare telefonnumret (08-123 172 60) att bytas ut till 08-123 172 00 då Locums kundtjänst ska vara en väg in för alla ärenden.

Nytt bårhus vid Norrtälje sjukhus

Publicerades:
Den 16 februari invigdes Norrtälje sjukhus nya bårhus. Det nya bårhuset har 52 platser, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare.

Sjukhuscaféet på Norrtälje sjukhus öppnar på nytt

Publicerades:
Locum har tecknat hyresavtal med en ny caféleverantör på Norrtälje sjukhus. Denna gång är det Grannköket som tar över café- och restaurangverksamheten med start den första november 2014.