Brand- och ljusbytardagar på Norrtälje sjukhus

Den 23 november var det branddag och ljusbytardag i huvudentrén på Norrtälje sjukhus. Personal från TioHundra, ISS och Locum informerade det nya brandlarmet på sjukhuset, bjöd på fika och arrangerade ett populärt brandquiz.

– Inför jul- och nyårshelgerna är det viktigt att återupptäcka kunskapen om hur brand kan förebyggas och hanteras. Dessutom fanns chans att byta ut glödlamporna till energibesparande ledlampor på sjukhusets adventsljusstakar, säger Magnus Alfredsson, kundansvarig på Locum.

– Jättebra att få en inblick i hur brandlarmet fungerar, kommenterade Hans Fridh, sjukgymnast.