Norrtälje sjukhus moderniseras

För att förbättra brandskyddet på Norrtälje sjukhus har brandlarmet bytts ut och kompletterats så att det idag finns ett heltäckande brandlarm på hela sjukhuset samt i ambulansgaraget. Sjukhuset har även fått ett nytt styrsystem för ventilation och värme.

Utbytet har skett etappvis sedan 2014. Efter ombyggnaden har Norrtälje sjukhus nu en modern och väl fungerande utrustning som kommer att fungera under många år framåt.