Ny närakut

Arbetet med att bygga en ny närakut vid Rosenlunds sjukhus har påbörjats.
Vad gör vi?

Upphandling pågår gällande att bygga en närakut vid Rosenlunds sjukhus. Närakuten kommer att avlasta Södersjukhusets akutmottagning och beräknas ta emot 27 000-35 000 besök per år.

 

Lokalerna är i dagsläget tomställda och visst förberedande arbete har utförts. Produktionsstart för ombyggnationen planeras hösten 2017 och ombyggnationen beräknas vara klar under våren 2018. Närakuten kommer att ligga i den nordvästra delen av sjukhuset på plan 3 (entréplan).

 
Landstingets nya närakutstruktur är en viktig del i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård. Tillsammans med husläkarmottagningarna ska närakuterna ta emot många av de personer som idag vänder sig till länets akutmottagningar.

Om projektet