På ett sjukhus finns det inte bara vårdverksamheter. På Rosenlunds Sjukhus finns människor, och de behöver ibland något mer, exempelvis service av olika slag.