Eastmaninstitutet vinnare av ROT-priset 2017

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats av Locum som förvaltar Stockholms läns landstings vårdfastigheter. Renoveringen gjorde i enlighet med ursprungsuppförandet samtidigt som en genomgripande teknisk upprustning och tillgänglighetsanpassning av lokalerna har genomförts.

- Det är jätteroligt att vi har fått det här priset. Det här visar att vi har gjort ett bra arbete när vi har renoverat Eastmaninstitutet. Arbetet med att omvandla lokalerna och samtidigt behålla byggnadens gamla charm har varit ett tufft arbete för Locum och övriga inblandade, inklusive verksamheten, säger Jan Thelander, projektdirektör på Locum.

Syftet var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler, som inrymmer alla Folktandvårdens specialistmottagningar. Detta har möjliggjorts genom en kraftig utökning av antalet behandlingsrum från 43 till 61 rum.

Dessutom har byggnadens logistiska kapacitet förbättrats för att lättare hantera transporter av olika slag. Ekonomisk hållbarhet har varit ett av ledorden under ROT-arbetet och många delar av originalmöblemang och material har återanvänts.

- Eastmaninstitutet är en unik byggnad med höga arkitektoniska kvaliteter. Vi har varit måna om att bevara dessa samtidigt som lokalerna ska kunna bidra till en bra tandvård för våra patienter. ROT-priset är ett erkännande av att vi har lyckats med det och något som alla inblandade bör känna stolthet över, säger Paul Lindquist (M), landstingsråd och styrelseordförande i Locum.      

– Det här är ett bra exempel på hur ett duktigt projektteam kan anpassa en 80-årig byggnad till en högspecialiserad verksamhet med dagens krav. Eastmaninstitutet är för stockholmarna en välkänd byggnad och institution. Att man fortfarande har samma typ av verksamhet som huset ursprungligen byggdes för är verkligen ett tecken på långsiktig hållbarhet, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening.

Beställare: Stockholms läns landsting, genom Locum AB
Arkitekter: Nyréns Arkitektkontor AB
Entreprenör: MVB ÖST AB

Juryns motivering:

Ombyggnaden av Eastmaninstitutet har gjort det möjligt att samla alla Folktandvårdens specialistmottagningar i det gamla q-märkta huset. 

Med bevarade arkitektoniska kvaliteter bibehålls lokalernas öppenhet och volym samtidigt som antalet behandlingsrum utökats kraftigt och antalet anställda kunnat fördubblas.

Stora byggtekniska utmaningar med krav på minimal synlighet av tekniska försörjningssystem, förbättrad logistik och ökad tillgänglighet har genomförts till måttlig produktionskostnad.

Lång hållbarhet genom användning av beständiga material, god arbetsmiljö och goda samarbetsformer mellan beställare, brukare, projektörer och entreprenör har präglat ombyggnadsarbetet.

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017:

Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Kauno Grönberg, Janark Arkitekter AB samt vinnare av ROT-priset 2016

Om ROT-priset:

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset delades ut första gången 1992 och ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.