Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Locums kundtjänst. Du finner också kontaktuppgifter till Locums beredskapsfunktion som ska kontaktas vid oönskade händelser och tillbud i Locums fastigheter.

Kontakta Locums kundtjänst

Locums kundtjänst hanterar felanmälningar och driftfrågor på sjukhuset. Här kan du som arbetar på Sabbatsbergs sjukhus felanmäla via webben.

Vi som arbetar på Locums kundtjänst tar emot dina ärenden dygnet runt.

Telefon: 08-123 172 00
E-post: kundtjanst.locum@sll.se

Vid akuta ärenden, ring alltid in din anmälan.

Har du ärenden gällande servicecenter ska du också vända dig till Locums kundtjänst.


Kontakta Locums beredskapsfunktion

Locums beredskapsfunktion larmas vid oönskade händelser och tillbud i Locums fastigheter. Under dagtid hanteras dessa ärenden av Locums säkerhetschef.

Locums beredskapsfunktion nås på:
Telefon: 08–123 174 75 eller mobil: 070–737 73 73.

Locums beredskapsfunktion är i tjänst på vardagar från 17.00 till 07.00 morgonen därpå. Under helger är beredskapsfunktionen i tjänst dygnet runt.

Läs mer om Locums beredskapsfunktion här

Entréerna på Sabbatsbergs sjukhus är öppna enligt följande:

Olivecronas väg 5, huvudentré: Mån-fre: 06.30-19.00, lör-sön: 08.30-19.00

Olivecronas väg 7, entré för byggnad 06: Mån-fre: 06.30-19.00, lör-sön 08.30-19.00

Dalagatan 9, entré för byggnad 08: Mån-fred: 06.45-22.00, lör-sön: 08.00-22.00

Crafoords väg 8, entré för färdtjänst: Mån-fre: 06.30-19.00, lör-sön: 08.30-19.00

Adress till Locums lokalkontor vid Sabbatsbergs sjukhus

Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5