Service

På ett sjukhus finns det inte bara vårdverksamheter. I huset finns människor, och de behöver ibland något mer. Receptionen innanför huvudentrén, apoteket, café och sjukhuskyrkan är verksamheter som kompletterar vårdens resurser. Sabbatsbergs sjukhus är ett litet samhälle i sig, där olika behov behöver tillgodoses.