Vårdgivare

Hyresgästerna på Sabbatsberg domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Sabbatsberg är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Stockholms läns landsting som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva.