Serafen

Serefen ligger centralt i Stockholm på Kungsholmen och inrymmer idag en vårdcentral. Idag finns här närakut, barnavårdscentral, kiropraktiker och ännu fler vårdgivare.
1752 öppnades Stockholms första sjukhus för vanligt folk. Bakom det ståtliga namnet Kungliga Serafimerordenslasarettet dolde sig åtta sjukhussängar avsedda för fattiga sjuka stockholmare.

Initiativet till Serafimerlasarettet hade tagits när staden köpte det Hoornska huset på Kungsholmen. Sjukhuset skulle fungera både som vård- och undervisningsanstalt. Från början endast för stockholmare men med tiden strömmade kollekt och insamlingar från landsbygden in, vilket gjorde det möjligt för lasarettet att öka sina vårdplatser för övriga patienter. I början på 1830-talet byggdes lasarettet till och kunde då rymma 300 sjuka.

Serafimerlasarettet var under en tid landets bästa sjukhus, det intog en ledande ställning i fråga om sjukvård, klinisk forskning och medicinsk undervisning. Men i mitten av 1950-talet började Serafimerlasarettets ställning på allvar ifrågasättas. I takt med att nya modernare sjukhus byggdes, halkade Serafen efter. De var inte heller själva om att vara forsknings- och undervisningssjukhus. Den 18 januari 1980 lämnade de sista patienterna och studenterna sjukhuset.

1983 återuppstod Serafen som vårdinrättning, då en kvartersakut öppnades. I dag samsas kvartersakut, barnavårdcentral, kiropraktorer och flera andra hyresgäster i lokalerna.

Kontaktperson Locum på Serafens Vårdcentral

Sanna Svedenberg
Sanna Svedenberg
Fastighetsförvaltare
Jan Kans
Jan Kans
Driftcontroller
Jenny Lindmark
Jenny Lindmark
Teknikförvaltare
Johan Pihl
Johan Pihl
Facility Manager