Fler vårdrum för förlossningsavdelningen

Arbetet med att modernisera Södersjukhusets lokaler för förlossning fortsätter under 2018. Projektet startar med förberedande arbeten under hösten 2017.
Vad gör vi?

Nu bygger vi om lokaler på plan 1 i Byggnad 07 under den nya förlossningsavdelningen för att skapa fyra nya vårdrum och två nya undersökningsrum. Vi genomför en teknisk upprustning, planlösningen förbättras och ytskiktet på hela avdelningen fräschas upp och görs enhetligt.

Projektet bedrivs i mycket nära samarbete med verksamheten för att lokalerna ska bli väl anpassade till de framtida behoven.

Förberedande arbeten påbörjas i november 2017 och verksamheten beräknas starta i september 2018.

Tidtabell:
30/10 - Föreberedande arbeten startar med montage av utvändig ställning och bygghiss samt invändig rivning. Håltagning under vecka 52.
29/1 - Vårens byggnadsarbete startar. Arbetsberedningar kommer att göras för att störa så korta perioder som möjligt. 

Varför gör vi det?

De nya rummen utgör en stödfunktion till förlossningen en våning högre upp.

Har du frågor?

Bygget och störningar: Projektledare Fredrich Levin/Locum
Fastighetens förvaltning och framtiden: Fastighetsförvaltare Martina Nilsson/Locum
Hur skall verksamheten bedriva sin verksamhet under projekttiden - Lokalplanerare Monica Berglund/Sös

Om projektet