Installation av modern rörpostanläggning

En modern rörpostanläggning, en så kallad smågodstransportör, är installerad på det befintliga sjukhuset. Systemet skickar prover och blod mellan avdelningar samt till och från KUL (Karolinska Universitets Laboratoriet) och transfusionsmedicin. Det här effektiviserar transporter av prover och blod inom sjukhuset. Systemet kommer att byggas vidare in i Framtidens Sös.
Vad gör vi?

Etapp 1 av den nya smågodstransportören är driftsatt sedan 1 dec 2016. Det är de delar som finns inom det befintliga sjukhuset. Finjusteringarna pågår fortfarande och när det slutgiltiga knutpunktsrummet är byggt i en av de nya byggnaderna kommer systemet att kunna fungera mer effektivt. 
Den "gamla" rörposten är nu riven.
Under våren 2017 startades etapp 2-4 som avser de nya byggnaderna och som kommer att tas i drift i takt med att byggnaderna blir klara.

Varför gör vi det?

Tidigare fanns endast en liten rörpostanläggning på Södersjukhuset som hade dragning mellan tre verksamheter till KUL. I samband med att nya byggnader upprättas på området kommer KUL att flytta till en ny byggnad och ett nytt våningsplan. Systemet är uttjänt och på grund av dess dimensioner är systemet inte möjligt att bygga ut då det inte är kompatibelt med de nya rördimensionerna.
Därför installeras en modern smågodstransportör på Södersjukhuset. Målet är att effektivisera hanteringen av prover och blod som behöver transporteras inom sjukhuset.

Om projektet


Här kan du se en film på Svt Nyheter som handlar om hur "Rörposten lever och har blivit High Tech" (spelaren öppnas i nytt fönster, via svt.se)