Installation av nya kortläsare

Projektet med att installera nya kortläsare för passersystemet fortsätter under 2018.
Vad gör vi?

Vi byter ut gamla kortläsare på hela SÖS. Arbetet börjades med en inventering av befintliga anläggningar. Därefter byter vi ut uttjänade anläggningar. Bytet omfattar cirka 700 gamla kortläsare och görs i två etapper.

Projektet som startade under 2015 fortsätter under 2018.

Vi kontaktar varje berörd verksamhet och stämmer av era behov. Arbetet görs i samarbete med säkerhetsavdelningen på SÖS.

Varför gör vi det?

Nuvarande system har uppnått sin tekniska livslängd.

Har du frågor?

Projektledare Locum:  Bengt Östman
Projektledning extern: Rolf Stävmo
Kontaktpersoner Sös: Benita Gustafsson och Petra Dahlstrand  

Om projektet