Installation av nya kortläsare

Projektet med att installera nya kortläsare för passersystemet fortsätter under 2018 och 2019. Under september startar en ny omgång installationer.

Vad gör vi?

Arbetet med att byta ut gamla kortläsare fortsätter. Projektet har nu i september 2018 kommit halvvägs och beräknas vara klart till sommaren 2019.

Bytet omfattar totalt 1000 kortläsare och görs på olika ställen i fastigheten. Arbetet aviseras lokalt när det är dags.

Projektet startades ursprungligen 2015 med en inventering av behoven. 

Varför gör vi det?

Nuvarande system har uppnått sin tekniska livslängd.

 

Har du frågor?

Projektledare Locum:  Bengt Östman
Projektledning extern: Rolf Stävmo
Kontaktpersoner Sös: Benita Gustafsson och Theo Wampa 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Till sommaren 2019
Entreprenör
Certego
Projektledare
Bengt Östman Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Martina Nilsson Förvaltningsområde Södersjukhuset