Nytt tillagningskök för patientmåltider

Förberedelser för bygget startade i slutet av augusti 2016. Bygget beräknas vara klart hösten 2017 och driftsättning av köket sker därefter.
Vad gör vi?

Vi bygger om i Byggnad 15 vid kulvert, plan-1 samt gör en tillbyggnad i två plan mot nuvarande ytterväggen.

Tillagningsköket med basvaruförråd inryms i kulvertplanet och en teknikvåning ligger ovanpå köket i tillbyggnadsdelen.  Byggnationen innebär olika typer av påverkan och störningar under byggtiden. 

Så här ser tidplanen ut för våren och hösten 2017:
Under mars utförs rivningsarbeten och gjutning av golv inomhus.
Under mars/april utförs gjutning av platta utomhus.
Under april reser vi väggar och ansluter den nya byggnaden mot befintlig, Det innebär rivning och att vi bygger en ställning för att sätta upp ett väderskydd. Invändigt påbörjar vi rörinstallationer för vatten och avlopp.
I sommar färdigställs basvaruförrådet för att tas i bruk tidigare än övriga utrymmen och köksutrustning ska monteras i slutet av sommaren. Övriga köket står klart enligt plan hösten 2017. 

Har du frågor?

Bygget och störningar: Projektledare Peter Åhlin/Fidell på uppdrag av Locum, telefon 072-979 90 42, e-post: peter.ahlin@fidell.se
Fastighetens förvaltning och framtid: Fastighetsförvaltare Helena Lago/Locum

Om projektet