Obligatoriskt brandskyddsarbete 2018

Årlig kontroll av tekniska brandskyddet utförs i allmänna ytor och korridorer. Kontrollen märks genom att larmdon och informationstablåer arktiveras och att dörrar i brandcellsgränser stängs.
Vad gör vi?

Årlig kontroll av tekniska brandskyddet åligger hyresvärden att utföra i allmänna ytor och korridorer. Vid prov aktiveras larmdon och informationstablåer. Dörrar i brandcellsgränser stängs. Kontrollerna som utförs av auktoriserade besikningsmän aaviseras lokalt.

Tidpunkt för provningar: 
Februari: 5/2-16/2
Maj: 15/5-25/5
Augusti: 13/8-24/8
November: 6/11-20/11

Varför gör vi det?

Årlig kontroll av tekniska brandskyddet åligger hyresvärden.

Har du frågor?

Frågor besvaras av Locum kundtjänst, 08-123 172 00.

Om projektet