Ombyggnad och modernisering

Ombyggnaden och den tekniska upprustningen är en del av satsningen på Framtidens SÖS. Arbetet beräknas vara klart i december 2018.
Vad gör vi?

Ombyggnad och teknisk upprustning av Byggnad 04. Ombyggnationen genomförs etappvis. Etapperna medför olika typ av påverkan och störningar i byggnaden. Projektet bjuder in till mötesserier med berörda verksamheter och har ett eget nyhetsbrev.

När ombyggnaden är klar kommer byggnaden att innehålla:
Plan 6 – Nytt fläktrum
Plan 5 – Forskningscentrum & MTA
Plan 4 – Pre/post op
Plan 3 – Personal utrymmen
Plan 2 – Pre/post op
Plan 1 – Urolog
Plan 0 – Hudmottagning
Plan -1 – Akuten
Plan -2 – Omklädning och teknikutrymmen

Varför gör vi det?

Byggnaden ligger i nära anslutning till den nya behandlingsbyggnaden och ombyggnaden är en del i satsningen på Framtidens SÖS. Ombyggnaden skapar förutsättningar för att inrymma nya verksamheter:
 Pre/post operation samt personalutrymmen operation (Plan 2,3,4)
Akut (Plan -1)
Nya omklädningsrum plan -2

Den tekniska upprustningen med modernisering av tekniska installationer syftar till att säkerställa framtida infrastruktur och drift.

Har du frågor?

Bygget och störningar - Projektledare Glen Ewertzh/Locum
Fastighetens förvaltning och framtiden - Fastighetsförvaltare Helena Lago/Locum
Hur skall verksamheten bedriva sin verksamhet under projekttiden - Benita Gustafsson/SÖS

Om projektet