Strömavbrott - Planerade reservkraft- och funktionsprov 2018

Reservkraften provas en gång i månaden. Hissar kan påverkas 15-20 sekunder under provet. Använd inte bankomaten under provtimmen - kortet kan försvinna.
Vad gör vi?

Datum  Tid
Onsdag 31 januari 2018  kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 28 februari 2018 kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 28 mars 2018  kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 25 april 2018  kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 30 maj 2018 kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 27 juni 2018  kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 29 augusti 2018 kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 26 september 2018  kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 24 oktober 2018  kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 28 november 2018  kl. 09:00 – 10:00
Onsdag 12 december 2018  kl. 09:00 – 10:00

Alla elektriska anläggningar skall under provet betraktas som spänningssatta. Under aktuell provtid kan driftomläggningar förekomma, undvik därför att använda känslig utrustning.
När prov utförs, kontrollera följande:
• Apparater kopplade till VL ”Viktig Last” (i förekommande fall märkta med Grön skylt) verkligen får ström under provet.
• Apparater kopplade till MVL ”Mycket Viktig Last” (i förekommande fall märkta med Brun skylt) aldrig tappar ström under provet.
• Utrustning för manuell drift av medicinteknisk utrustning alltid finns till hands.
• Det fortfarande finns viss ledbelysning. Detta gäller direkt vid avbrottet samt under den första minuten.

Varför gör vi det?

Reservkraftsprov ska utföras varje månad för att säkra att reservkraften fungerar vid ett avbrott i tillförseln av kraft från samhället.

Har du frågor?

Om ni observerar något onormalt under reservkraftsprovet, eller har några frågor, kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00.

Om projektet