Samordnad provning brand

För ökad säkerhet - vi genomför en samordnad provning etappvis på hela sjukhuset. Etapp 1 genomfördes hösten 2016. Provningarna forsätter under första halvan av 2017.
Vad gör vi?

Under hösten 2016 och våren 2017 kommer samordnad provning av brandlarm utföras på hela sjukhuset. Detta görs för att säkerställa att rätt funktion aktiveras när brandlarmet går. Det gäller funktioner som till exempel branddörrar, fläktar eller larm till SOS-alarm. Hissar kommer även att påverkas under kortare stunder.

Provningarna kommer att genomföras våningsvis. Vid prövningstillfället kommer brandlarmet att låta och blixtra  en kortare stund. Information sätts upp lokalt inför prövningstillfället.

Vid provningarna kommer driftentreprenören och provningsledaren från Brandtec att bära gul väst och ID06-kort. Vi kommer att försöka informera så många som möjligt på planet innan larmet aktiveras. Ta gärna kontakt med oss vid frågor eller funderingar.

Etapp 1. Provningarna genomförs enligt följande schema under veckorna 44-47:
Vecka 44 Byggnad 48 1 och 3/11, kl 08.00-16.00
Vecka 45 Rackarbacken 8 och 10/11, kl 08.00-16.00
Vecka 45 Byggnad 25 8 och 10/11, kl 08.00-16.00
Vecka 45 Byggnad 26 8 och 10/11, kl 08.00-16.00
Vecka 45 Byggnad 27 8 och 10/11, kl 08.00-16.00
Vecka 46 Byggnad 06, plan 2 16-17/11, innan kl 07.30
Vecka 46 Byggnad 06, plan 0&1 16-17/11, kl 08.00-16.00
Vecka 46 Byggnad 13 16-17/11, kl 08.00-16.00

Uppsamlingstillfälle för provningar som inte kunde genomföras enligt plan utförs meddelas lokalt.

Nästa etapp startar vecka 3, 2017.
Vecka 3 Byggnad 06 och 13. 17-19/1, kl 08.00-16.00
Vecka 5 Byggnad  07, 09 och 52. 7-9/2, kl 08.00-16.00
Vecka 8 Byggnad 24, 25, 37 och 84. 21 och 23/2 kl 08.00-16.00

Uppsamlingstillfälle för provningar som inte kunde genomföras enligt plan utförs meddelas lokalt.

Om projektet