Uppförande av ny behandlingsbyggnad

Den nya behandlingsbyggnaden som är en viktig del av Framtidens SÖS uppförs nu på Södersjukhusets västra sidan. En ny försörjningsbyggnad uppförs samtidigt. Byggnaderna blir klara i etapper 2018-2020.
Vad gör vi?

Markarbeten pågick för dessa byggnader under 2014 och 2015. I september 2015 gick startskottet för att börja bygga upp den nya behandlingsbyggnaden. Grunden påbörjades i oktober 2015.

Under 2016 restes stommen med start i april. Arbetet bedrivs i 2-skift. Metoden är prefab-delar som levereras just-in-time och monteras på plats med hjälp av stora kranar. Stommen kompletteras sedan med fasad och tak för att uppnå sk tätt hus.

Parallellt pågår de invändiga installationerna för alla tekniska system inklusive sjukhusspecifik teknik som medicinska gaser och rörpost. Därefter ska all medicinsk utrustning och övrig inredning komma på plats. Marken och vägarna färdigställas etappvis runt de nya byggnaderna.

I anslutning till behandlingsbyggnaden uppförs också några mindre nya byggnader och delar av Byggnad 03/04 byggs om, vilka tillsammans kommer att bilda Södersjukhusets nya akutmottagning. Akuten beräknas öppna våren 2020.

Inom samma arbetsområde uppförs också den nya försörjningsbyggnaden med olika funktioner för sjukhusets drift. Denna byggnad togs i drift i mars 2018.

Markarbeten för vägar och övriga ytor runt byggnaderna görs parallellt i etapper.

För de nya byggnaderna eftersträvas den högsta certifieringsnivån enligt Miljöbyggnad Guld.

Varför gör vi det?

Behandlingsbyggnaden är en av de tre stora byggnader som ska uppföras på Södersjukhusets västra sida i projektet Framtidens SÖS. Projektet är en del av landstingets stora satsning på hälso- och sjukvården i länet.

Har du frågor?

Bygget och störningar: Lars Netzell/Locum
Framtid och hyresfrågor: Faihaa Yakub/Locum
Vårdens planering för framtida verksamhet: Nicole Silverstople /Programkontoret Sös

Om projektet