Avtal klart för ny vårdbyggnad

Nu tas ytterligare ett steg för uppförandet av Framtidens SÖS. Stockholms läns landsting har genom sitt fastighetsbolag Locum tecknat ett avtal om totalentreprenad med Arcona för byggnationen av ny vårdbyggnad. Satsningen på Södersjukhuset är en del av landstingets planerade investeringar där bland annat Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge ingår.

Avtalet med Arcona omfattar en ny vårdbyggnad om 19 000 kvadratmeter. Den nya byggnaden ska ge minst 154 nya vårdplatser i enkelrum och här inryms mottagningar, förråd och teknikutrymmen. Det innebär en ökning av vårdvolymen med ca 5000 vårdtillfällen per år.

- Stockholmsregionen växer så det knakar och satsningen på Södersjukhuset är en viktig del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län, där alla invånare ska veta att de får rätt vård i rätt tid, säger Paul Lindquist, styrelseordförande i Locum.

Redan i juni slöts ett avtal med en annan leverantör för uppförandet av ny behandlingsbyggnad och en ny försörjningsbyggnad.

- Det känns riktigt bra att vi nu är klara med de stora entreprenadupphandlingarna för  bygget vid Södersjukhuset. I och med dessa investeringar kommer vi att skapa hållbara vårdmiljöer som är i framkant avseende inomhusmiljö, flexibilitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Peter Fristedt, projektchef på Locum.

Ambitionen är att certifiera vårdbyggnaden enligt Miljöbyggnad Guld som bland annat innebär att lokalerna får en låg energianvändning, en god inomhusmiljö och att hälsosamma materialval görs.

De förberedande arbetena vid Södersjukhuset påbörjades under 2014 och under hösten 2015 rivs de sista byggnaderna för att ge plats åt de nya huskropparna. Flera tillfälliga byggnader har också uppförts för att försörja sjukhuset under tiden då Framtidens SÖS växer fram - bland annat sterilcentral, godsmottagning, kyla, reservkraft och sop- och tvättsug. De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara runt årsskiftet 2018/2019.

Satsningen ingår i Stockholms läns landstings Framtidsplanen för hälso- och sjukvården för att möta det kraftigt växande vårdbehovet i länet.