Framtidens operationssal

Mer än två år innan de första operationerna ska utföras i ny miljö är nu en fullskalig prototyp av framtidens operationssal på Södersjukhuset klar.
Framtidens operationssal

En fullskalig prototyp av framtidens operationssal på Södersjukhuset står nu klar. Här får de opererande verksamheterna möjlighet att testa nya arbetssätt. Testmiljön är också till nytta för Locum för att säkra att planerade bygglösningar fungerar praktiskt.

I prototypen är det möjligt att testa utrustning, inredning och material för de nya operationssalar som ska byggas i den nya behandlingsbyggnaden. Här kan man också prova nya arbetssätt och utbilda medarbetare.

– Det gör att vi kan ta med oss synpunkter in i byggprojektet och efter det korrigera detaljerna. Det kan handla om alltifrån i vilken höjd en dator är monterad i väggen och hur styrsystem fungerar, till att persienner ger rätt ljusinsläpp och ljudanläggningen fungerar på ett bra sätt, berättar Mattias Hörger, projektledare för utrustning och inredning för Framtidens Sös.

De nya 60 kvadratmeter stora operationssalarna med separata uppdukningsrum är något helt nytt för Södersjukhuset. Med ett fullskaligt testrum får de opererande verksamheterna möjlighet att även testa nya arbetssätt.

– Hur ska vi jobba? Fungerar det som vi har tänkt oss? Det får vi svar på genom att prova att jobba i rummet. Vi ska också använda rummet för utbildning och det kommer att ge medarbetare möjligheten att i ett tidigt skede känna sig trygga i den nya miljön, säger Mattias Hörger.

- Testmiljön är också till nytta till oss som ansvarar för byggprojektet eftersom vi kan testa att planerade lösningar fungerar praktiskt. Vi kan testa material och tekniska lösningar till exempel belasta golv, demontera och återmontera väggelement samt stadgan i konstruktioner där operationssalspendlarna är upphängda. Vi kan också mäta överhörning och efterklang och prova att planerade lösningar är montageeffektiva, förklarar Lars Netzell, Locums biträdande projektchef för satsningen på Södersjukhuset. 

- Därutöver kan vi göra så kallade arbetsberedningar, det vill säga gå igenom hur arbetet ska genomföras praktiskt samt visa och diskutera lösningarna inför produktionsstart. Testmiljön kommer även utgöra referens på kvalitetsnivå vilket kommer vara en hjälp inför besiktningen. Den har redan varit ett stort stöd i projekteringen när olika alternativ utretts, säger Lars Netzell.  

- När de nya våningarna för operationssalar står klara kommer verksamheten att delas upp i ett flöde för planerade operationer och ett flöde för akuta operationer. De nya arbetssätten är teaminriktade, berättar Stephan Serenius, överläkare inom Anestesi/IVA och projektledare för operationsprojektet på Södersjukhuset.

Byggbolaget NCC har tillsammans med MITRU, företaget som levererar operationsutrustning, byggt testrummet. Utbyggnaden av Södersjukhuset är en viktig del av Stockholms läns landstings stora satsning på framtidens hälso- och sjukvård.

Södersjukhuset är en viktig del av Stockholms läns landstings stora satsning på framtidens hälso- och sjukvård. Detta under temat "Vi bygger för livet".
Södersjukhuset är en viktig del av Stockholms läns landstings stora satsning på framtidens hälso- och sjukvård. Detta under temat "Vi bygger för livet".