Koll på läget: Södersjukhuset

Under informationskampanjen ”Koll på läget!” tar Locum pulsen på vårdfastigheterna och söker svar på frågan om vi har koll på läget. Nu har turen kommit till Södersjukhuset!

Koll på läget Kampanjen Koll på läget startade den 18 april och pågår hela våren 2017.


Med hjälp av kampanjen hoppas vi på Locum att du får en ökad insikt i de planer som finns för Södersjukhuset både på kort och lång sikt. Du möter flera av våra medarbetare och får massor av fakta.

Här hittar du Koll på läget – Södersjukhuset. God läsning!