Ny drifthantering på Södersjukhuset

Den första oktober 2015 blir Veolia ny driftentreprenör för Södersjukhuset. I samband med driftentreprenörsbytet tar Locums kundtjänst över hanteringen av driftrelaterade frågor på Södersjukhuset i egen regi.

Ring Locums kundservice på 08-123 172 00 för felanmälan och beställning av drift. Anknytning 1555 kommer successivt fasas ut (vidarekoppling är aktiverad under några månader).

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst

Tel: 08-123 172 00 (dygnet runt)
E-post: kundtjanst@locum.se  

För att felanmäla och beställa via webben

portal.locum.se eller www.locum.se/kundtjanst

Vi besvarar e-post under helgfria vardagar mellan kl.07.00–17.00.
Vid akuta ärenden, ring alltid in din anmälan. 

De felanmälningar/beställningar som ligger för åtgärd under övergångsperioden kommer att överlämnas till Veolia.

Locums kundtjänst – en väg in

Locums kundtjänst tar emot felanmälningar och behandlar alla frågor som rör driften av fastighet och mark på sjukhuset. 

– Vi utökar nu vår service och tar över ärendehanteringen av driftfrågor i egen regi. Anledningen är att vi vill kunna följa upp alla felanmälningar som görs så att vi kan vara proaktiva. Allt för att våra kunder ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger Anna Larsson, kundtjänstchef på Locum.