Nybygget vid Södersjukhuset ur ett drönarperspektiv

Häng med upp 60 meter upp i luften. Se filmen som ger en bild av hur långt bygget av Framtidens Sös kommit i september 2017.

De tre helt nya byggnaderna har nått sin fulla höjd, fasadarbetet är igång och tekniska installationer pågår invändigt. Den så kallade försörjningsbyggnaden med godsmottagning och sop- och tvättsug tas i bruk våren 2018. Projektet blir klart successivt 2018-2020.

Se webbkamerafilmen här.