Ny förlossning klar

Södersjukhusets förlossning moderniseras och ska framöver öka kapaciteten. Den första ombyggnaden påbörjades i maj 2016 och första patient togs emot den 19 januari.

Södersjukhuset har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att öka kapaciteten med 1000 förlossningar. För att klara detta har gamla lokaler byggts om och moderniserats. Tidigare Södra BBs lokaler har byggts om och anpassats till vanlig förlossningsvård. Förutom fler förlossningsrum finns nu en snabb transportväg till gynoperation och nya utrymmen för administration och förråds- och personalrum har skapas. 

- Projekteringen och hela arbetet har bedrivits i mycket nära samarbete med verksamheten för att lokalerna ska bli väl anpassade till framtida behov. Det är väldigt roligt och spännande att få bidra till att personalen nu kan införa nya arbetssätt och att de får en bättre vård- och arbetsmiljö, säger Emma Söderström, projektledare på Locum. 

Belysning som kan dimras, medicinska gaser och kontrollpaneler som finns bakom skjutdörrar skapar en mer hemlik miljö. Ytskiktet på hela avdelningen har fräschats upp och varje förlossningsrum har utrustats med tillgänglighetsanpassade badrum med dusch eller badkar för patienten samt tvättställ för personalen.

Emma Södertröm- Projekteringen  har bedrivits i mycket nära samarbete med verksamheten för att lokalerna ska bli väl anpassade till framtida behov, säger Emma Söderström, projektledare på Locum. Bakom Emma syns skjutdörrar som döljer medicinsk-teknisk utrustning. Foto:Carola Buretorp.

- Nu får personalen en helt annan arbetssituation och patienterna får en fantastisk miljö, säger Ingegerd Lantz, verksamhetschef för verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning.

Ingegerd LantsIngegerd Lantz, verksamhetschef för verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning. Foto: Fotogruppen Sös.

- Nu kan vi skilja på patienter som är i ett aktivt förlossningsarbete från de som behöver annan vård. På så sätt frigörs förlossningsrum så att vi kan ta emot fler födande. Vi kan också öka närvaron av förlossningspersonal vilket minskar risken för komplikationer under en förlossning, berättar Ingegerd Lantz.
 
Avdelningen invigdes den 16 januari 2017.
- Välkommet och välbehövligt. Ett fantastiskt lyft för patienter och personal, sa Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting vid invigningen.

Nyfödd på Södersjukhuset