Omläggning av reservkraft på Södersjukhuset

På morgonen lördagen den 11 juni genomfördes en omläggning av reservkraften samt inkommande högspänning till Södersjukhuset. Detta är en viktig milstolpe i utbyggnaden av strömförsörjningssystemet vid sjukhuset. Den gamla stationen släcktes och sjukhuset försörjs från två nya kraftstationer.

Omläggning med tillhörande prov ägde rum under tidiga morgontimmarna, för att störa verksamheten på sjukhuset så lite som möjligt. Åtta prov gjordes av under två timmar för att kontrollera att omläggningen fungerat, identifiera svagheter och kunna åtgärda dessa. Under provningen var samtliga hissar berörda och ambulansintaget var stoppat.
Sedan 2014 driver Locum ett strömförsörjningsprojekt för att åstadkomma en robust och tillförlitlig strömförsörjning med hög driftsäkerhet. Genom att bygga ut strömförsörjningssystemet och få kraft från två geografiskt skilda nätstationer ökar patientsäkerheten. Projektet ska vara klart i början av 2017.

Läs mer om projektet

Här kan du läsa mer om projektet på Södersjukhuset

Du kan även läsa mer om strömförsörjningssystemet i det tredje numret av Locums kundtidning Rum - som distribueras ut lagom till midsommar!