Skyway byggs i vår

En skyddad gångbro - Skyway - ska binda samman Jägargatan 20 med huvudblocket genom Byggnad 18.

Förbindelselänken - en skyway -  går från plan 2 i Byggnad 18 cirka 10 meter över marken till en ny, separat byggnad som uppförs i anslutning till Jägargatan 20. Syftet med gångbron är att ersätta den kulvert som går under mark och därmed möjliggöra fortsatt invändig kommunikation. Här kan man gå torrskodd mellan byggnaderna.

Arbetet genomförs under tiden maj till september 2015 och är uppdelat i flera delmoment som nybyggnad med trapphus och hiss i anslutning till Jägargatan 20, en ny utrymningsväg samt håltagning på plan 2 i Byggnad 18.

Det befintliga huset på Jägargatan 20 kommer att användas dels för evakuering, dels för verksamheter som redan finns på plats idag. Här huserar också sedan tidigare Locums projektkontor för de strategiska byggprojekten.