Start sprängningar

I vecka 16 startar sprängningar i det västra arbetsområdet där Framtidens SÖS byggs. Sprängningarna pågår i en första etapp fram till vecka 37. Arbetet med sprängningarna startar i de delar av arbetsområdet där rivningarna är klara.

För att minimera störningar används en metod som kallas ”försiktig sprängning”. Det innebär att man vid all sprängning täcker väl med sprängmattor som hindrar eventuellt splitter. Vibrationsmätare är monterade på utvalda fastigheter i närheten av sprängningsområdet, vilket gör att man kan har god kontroll över sprängningarnas påverkan. Sprängningarna startar med mindre laddningar för att man med god marginal ska ligga under de gränsvärden som omgivande hus tål. Vibrationsmätarna skickar automatiskt över värdena till en centraldator och byggledarnas mobiltelefoner vid varje sprängtillfälle. På så sätt får byggledningen omedelbart återkoppling och kan öka, minska eller behålla sprängstyrkan vid nästa laddning.

Sprängarbetet inom SÖS bedrivs med 5 fasta sprängtider där varje tidsfönster är 5 minuter långt. Flera sprängningar kan ske inom samma tidsintervall. Sprängtiderna är: 07.00-07.05, 09.00-09.05, 12.00-12.05, 18.00-18.05, 20.00-20.05

Inför varje sprängning kommer korta ljudsignaler att ljuda och när sprängningen är avslutad ljuder en lång signal.

Sprängningar genomförs parallellt vid samma tider under huvudentrén för byggnationen av den nya elstationen.