Varning för passage

Gående och cyklister uppmanas att ta den väg som ställts iordning bakom huset på Jägargatan 20 för att passera mellan Jägargatans nedre del och sjösidan av sjukhuset.

Vi avråder på det bestämdaste att passera nära arbetsområdet! Ytterligare säkerhetsåtgärder planeras för att förhindra en felaktig passage.

Gångvägen runt huset är bjuder på fin utsikt och och framåt våren en betydligt grönare upplevelse än passagen nära byggområdet.