Planerat stopp sop- och tvättsug

I januari och februari görs omläggning till den nya sop- och tvättsugen till Södersjukhusets nya försörjningbyggnad. I samband med övergången sker ett längre planerat stopp med start den 16 januari.

När

Plats

Hela sjukhuset


Mer lokal information kommer cirka en vecka innan stoppet startar. Den sätts upp i hissarna. Samma dag som stoppet startar lappas även aktuella luckor.

De rutiner som gäller hanteringen av sopor och tvätt vid kortare stopp, gäller även denna gång.

Stoppet beräknas pågå 16 janauri-16 februari.

Parallellt med stoppet, rivs den gamla byggnaden för sop- och tvätt för att lämna plats till parkytan runt de nya byggnaderna för Framtidens Sös.

Kontaktperson

Bertrand Hennings
Bertrand Hennings
Projektledare
Tel: 08-123 171 32