Förberedande arbete för ombyggnad förlossningsavdelningen

Med start den 30 oktober monteras en byggnadsställning och bygghiss utvändigt mellan intaget till förlossningen och ambulanshallen. Invändig rivning påbörjas och en smidig bygglogistik förbereds också.

När

Plats

Byggnad 07


Under 2018 kommer förlossningen på Södersjukhuset att få fler vård- och undersökningsrum i anslutning till den befintliga förlossningsavdelningen. Först monteras en byggnadsställning och en utvändig bygghiss. Rivning inomhus på plan 1 startar också.

Vissa ändringar på mark utanför byggnaderna genomförs för att klara logistiken för den kommande ombyggnationen. Bygget kommer att behöva göra anspråk på en bit av marken av säkerhetsskäl och för att få plats med  en container för byggavfall. Det innebär bland annat att ambulansen kommer att backa en kort bit för att köra från intaget. IVA-bussens plats påverkas inte.

Alla åtgärder är förankrade med verksamheten på Södersjukhuset. 

Arbetstider: 07.00-17:00

Kontaktperson