Förbättring av inomhustäckning och Rakel

Arbetet med att förbättra inomhustäckningen för mobiltelefoni och Rakel påbörjas på Södertälje Sjukhus.
Vad gör vi?

Arbetet som berör hus 13, 10, 9, 18, 6, 7 och 8 påbörjas den 18 maj och beräknas vara färdigställt under september månad. Arbetet kommer att innebära en viss störning för verksamheten i form av ljud och buller. I huvudsak kommer entreprenören SAAB Communication AB att dra kablar i allmänna utrymmen och i verksamheternas korridorer.

Varför gör vi det?

Arbetet genomförs som ett led i Locums arbete med att förbättra inomhustäckningen för mobiltelefoni och Rakel på Södertälje sjukhus.

Har du frågor?

Kontakta:

Jimmy Karlsson, KS Connect 070-846 02 88
Kerstin Paulson, Projektledare Locum 08-123 170 21
Thomas Kuntze, Extern projektledare för Locum 070-662 97 20

Om projektet