Nästa steg i bygget av Nya Södertälje sjukhus

Den 11 september inleds produktionsförberedelserna för nästa steg i färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus. Ett inhägnat byggarbetsområde runt hus 02 innebär bland annat att tillträde från Rosenborgsgatan till hus 06 stängs av från och med denna tidpunkt.
Vad gör vi?

Nu inleds nästa etapp i bygget av Nya Södertälje sjukhus. Hus 02 kommer att fram till och med å2 2019 vara ett byggarbetsområde under ombyggnationen till helt nya vårdavdelningar. När det gäller tillträde till hus 06 sker detta enklast genom att använda huvudentrén, då tillträde från Rosenborgsgatan från och med den 11 september stängs av. Samtidigt stängs också kassan i hus 06.

Nuvarande Hus 02 ska byggas om till fem nya vårdavdelningar. Ett omfattande ombyggnationsarbete utförs, samtidigt som sjukhuset kommer att bedriva verksamhet som vanligt. Mottagningar, avdelningar och andra viktiga verksamheter har normal drift under tiden. 

Patienter och medarbetare kommer att märka av arbetet genom buller, vibrationer, tillfälligt ändrade gångvägar och entréer, tillfälligt avstängda hissar, omlokaliseringar och markarbeten utanför sjukhuset.

Läs mer om bygget av Nya Södertälje sjukhus här
Varför gör vi det?

Arbetet är en del av landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård och nästa steg i färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus.

Har du frågor?

Kontaktperson
Jonas Olsson
Projektledare Locum 
Tel: 08-123 171 52
E-post: jonas.l.olsson@sll.se 

Om projektet


Illustration över nya huvudentrén för Nya Södertälje sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter.