Byggnationen av nytt parkeringshus

I slutet av 2019 planeras det stå klart – det nya parkeringshuset vid Södertälje sjukhus. Ett parkeringshus som också bidrar till en säker, trygg och grönare miljö.

Vad gör vi?

Nu pågår grävarbeten inför omläggning av fjärrvärme. Samtidigt pågår arbeten med att  iordningställa en tillfällig akutinfart från Erik Dahlbergs väg som ska säkerställa framkomligheten till ambulanshall, akutmottagning, närakut och förlossning under hela tiden som byggprojektet pågår. Mer infromation hittar du nedan.

Framkomlighet under projekttiden

Doktorsvägen och parkeringsplatserna som idag ligger i anslutning till akutingången kommer att stängas av från och med den 1 oktober då ytan ingår i byggarbetsplatsområdet. Doktorsvägen kommer vara avstängd under hela byggperioden fram till slutet av 2019.  Ett fåtal p-platser för korttidsparkering för patienter till förlossning, akutmottagning och närakut kommer finnas i anslutning till förlossningen och vid paviljong 25. I övrigt hänvisas patienter och besökare till resterande p-platser i sjukhusets närområde.

Ny tillfällig akutinfart under projekttiden

En tillfällig akutinfart från Erik Dahlbergs väg kommer att iordningställas för att säkerställa framkomligheten till ambulanshall, akutmottagning, närakut och förlossning under hela tiden som byggprojektet pågår. Från och med november kommer den nuvarande akutinfarten ersättas av en tillfällig väg för akuta transporter. Den nya akutinfarten kommer ligga i nära anslutning till nuvarande infart på Erik Dahlbergs väg och ska användas för ambulans och akuta avlämningar under hela tiden som byggprojektet pågår. Tunga transporter till byggarbetsplatsområdet kommer ledas in via en separat infart. 

Störande arbeten under projekttiden

Byggnationen av det nya parkeringshuset kommer innebära vibrationer och buller i samband med spontning samt övriga grundläggningsarbeten och tunga transporter till och från byggarbetsplatsområdet.

Här kan du läsa mer om hur projektet påverkar personal, patienter och besökare under byggtiden

Ritning som visar hur det nya p-huset ser ut när det är klart.Cederwall arkitekter

Varför gör vi det?

Behovet av parkeringar i närhet till den nya akutingången vid Södertälje sjukhus är stort – såväl för personal som för patienter och besökare. I juni 2017 fattade Locums styrelse beslut om att bygga ett nytt parkeringshus för personal, patienter och besökare. Det nya parkeringshuset kommer att förbättra möjligheten att parkera i anslutning till sjukhuset.

Parkeringshuset får 209 platser, varav totalt 13 handikapplatser plus MC-platser. Det nya parkeringshuset är utformat för att skapa en säker, trygg och grönare miljö. En stor del av byggnaden kommer att prydas med en spaljé av gröna växter vilket ger ett mjukare och lugnare intryck. Parkeringshuset kommer att ligga i hörnet Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg och planeras stå klart i slutet av 2019.

Har du frågor?

Kontakta 

Dolores Dundjerovic, projektledare Locum
08-123 171 98

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-12-31
Entreprenör
Betonmast
Projektledare
Dolores Dundjerovic Projektområde S:t Göran/Södertälje
Fastighetsförvaltare
Per-Erik Keskitapio Förvaltningsområde St Göran/Södertälje