Samordnad provning av brandlarm

Onsdagen den 8 november och fredagen den 10 november genomförs en samordnad provning av brandlarm i Hus 1, 16, 26.
Vad gör vi?

Samordnad provning av brandlarm. 

Varför gör vi det?

Detta görs för att säkerställa att rätt funktion aktiveras när brandlarmet går. Det gäller funktioner såsom branddörrar och fläktar. Hissar kommer även att påverkas under kortare stunder. Information sätts upp i hissarna i berörda byggnader innan provningstillfället. Den samordnade provningen genomförs på samtliga sjukhus i länet. 

Har du frågor?

Kontakta:
Jan Ågren, Driftcontroller Locum
Telefon: 08-123 170 28
E-post: jan.agren@sll.se 

Om projektet