Kampanjen "Koll på läget" - Södertälje sjukhus

Under informationskampanjen ”Koll på läget!” tar Locum pulsen på vårdfastigheterna och söker svar på frågan om vi har koll på läget. Den här veckan har turen kommit till Södertälje sjukhus.

Under informationskampanjen ”Koll på läget!” tar Locum pulsen på vårdfastigheterna och söker svar på frågan om vi har koll på läget. Denna vecka är det Södertälje sjukhus som vi tar pulsen på.


Med hjälp av kampanjen hoppas vi på Locum att du får en ökad insikt för de planer som finns för Södertälje sjukhus på kort och lång sikt, såväl inom förvaltning som projekt.

Klicka här för att komma till vår kampanjsidan.