Bygget av Nya Södertälje sjukhus tar fart

Under det närmsta halvåret planerar Locum och totalentreprenören Skanska att få hela den nya sjukhusbyggnaden på plats, med stomme, väggar och tak.

Nya Södertälje sjukhus beräknas vara inflyttningsklart under andra kvartalet av 2017. Det närmaste halvåret kommer man att resa den nya huvudbyggnaden, så kallat tätt hus.

– Vi är i slutskedet av grundläggningen, med platsgjuten betong för de två nya huskropparna. Dels den högre nya huvudbyggnaden och dels den lägre delen där bland annat nya akuten med ambulansintag är belägen. Vi ligger tidsmässigt enligt planering och grundläggande infrastruktur för el, vatten, avlopp är på plats. Ingjuten i källarplanet till de nya byggnaderna, säger Locums projektchef Fredrik Hagel.

I mitten av juni monterades ytterligare en tornkran på byggarbetsplatsen.

– Kranarna kommer att vara välutnyttjade under hösten med många tunga lyft, av ventilationsaggregat, stomme, bjälklag och fasader. En del av lyften är rejält känsliga för vindförhållanden, som när vi lyfter in de segelliknande formarna, berättar Fredrik Hagel.

Efter sommaren kommer stommontaget nått upp till plan 3 (av 9) på huvudbyggnaden. I mitten av september lyfter man på bjälklaget till plan 7 och fasaden till byggnad 19 monteras i oktober. Taket till hus 19 läggs på i slutet av oktober och när byggnadsfasaden slutmonteras i slutet av november är husbyggnaden tät.

– Processen med tät sjukhusbyggnad är minst lika känslig som vid ett vanligt fritidshusbygge. Det gäller att logistiken kring alla materialleveranser och täckningar fungerar. Vi vill inte ha något förstört under bar himmel vid dåligt väder. Men hittills har samarbetet mellan Locum, sjukhuset och Skanska flutit på mycket bra, säger Fredrik Hagel.