Förbättrad utomhusmiljö och ökad trygghet

Under hösten har Locum förbättrat utomhusmiljö och ökat tryggheten runt korsningen Rosenborgsgatan och Lagmansvägen.

Mark har iordningställts och statyn ”Dragkampen” är åter på plats. Belysningen har setts över och kommer inom kort att kompletteras. Arbetet är ett resultat av Locums trygghetsronder och en del i förvaltningens handlingsplan för tryggare närmiljö på sjukhusområdet.