Grundvatten som kyler — och värmer

Vid Södertälje sjukhus ska det borras 66 stycken 300 meter djupa energihål, sammanlagt 19 800 meters borrning, inom sjukhusområdet. Ur dem ska energi utvinnas till sjukhusets kyl- och värmesystem.

Illustration om geoenergi. Kyla och värme hämtas ur marken genom borrhål ner till berget.

Kyla och värme hämtas ur marken genom borrhål ner till berget. Illustration: Geotec.

Det handlar om geoenergi, där energi utvinns ur marken, vilket är både kostnadseffektivt och skonsamt mot miljön.

Bild på Per Hansen, specialist inom vvs, kyl- och värmeenergi på Locum.– Eftersom energin vi utvinner ska användas främst till kylning, ligger borrområdet helt naturligt nära sjukhusets kylcentral. Vi börjar borra nästa år och anläggningen tas i drift när det nya sjukhuset står klart, säger Per Hansen, specialist och rådgivare inom vvs, kyl- och värmeenergi på Locum.

Under sommarperioden, då grundvattnet är kallare än utetemperaturen, flyttas grundvattnets kylenergi till sjukhusets kylsystem via en värmeväxlare. På vintern, då grundvattnet är varmare än utetemperaturen, används det på samma sätt men då som värmekälla. Hela processen fungerar ungefär som ett kylskåp, alltså att man flyttar temperaturen dit där den gör störst nytta. För att driva pumpar och värmeväxlare krävs också energi, men inte alls lika mycket som den som genereras från energihålen.

– En pump som drar femtio kilowatt ger eneffekt i kylsystemet på tusen kilowatt, säger Per Hansen. Locum räknar med att anläggningen ska tillgodose en stor del av sjukhusets behov av komfortkyla och värme. Kalkyler visar att den ska betala sig på 5–8 år och därefter ge en betydande besparing.

– Vi investerar alltså i detta delvis av ekonomiska skäl, men också med tanke på att minska miljöbelastningen, eftersom vi inte behöver köpa lika mycket elenergi för att driva kylaggregaten. Därmed bidrar vi också till att sjukhuset klarar kraven för Miljöbyggnad Guld.

Sedan tidigare finns en liknande anläggningvid Löwenströmska sjukhuset som utvinner kylenergi från grundvattnet via en akvifer.

– Inför alla större byggprojekt tittar vi på möjligheterna att använda förnybar energiteknik. Södertälje blir den första anläggningen där vi verkligen bygger en geoenergianläggning genom att borra i berget, säger Per Hansen.

Naturligt nog är det gynnsamt att bygga en sådan inför en nybyggnation, som i Södertälje. Locum undersöker därför också möjligheterna att använda geoenergi vid sjukhusen i Norrtälje och Danderyd. Men ambitionen gäller även ombyggnadsprojekt. Locum har undersökt möjligheten att borra under SÖS, men kommit fram till att det är alltför svårt och dyrt att få in den skrymmande borrutrustningen i sjukhusets källare.

– Så nu hoppas vi kunna ta energi ur vattnet i Årstaviken i stället. Det är inte klart ännu om det kommer att gå. Även om detta är ensäker energikälla, kan natur och omgivningar påverkas. Just i Årstaviken är det risk att pumpningenrör upp ohälsosamt sediment frånbotten som kan påverka djur och växter, säger Per Hansen.

Läs hela artikeln (pdf, som öppnas i nytt fönster) ur Locums kundtidning Rum nr 4 2015